Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

REPUBLIKA SRBSKO
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA
OBEC BÁČSKY PETROVEC
OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
Číslo: 016-01/2020-9-1-19 vs
Dňa: 04.12.2020
Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova č. 6
021/780-378, 780-571

 

Na základe Vyhlášky o stave a spôsobe práce štábov pre mimoriadne sutuácie (Úradný vestník RS, č. 98/2010) a článku 19 Rokovacieho poriadku Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčky Petrovec sa dňa 04.12.2020 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie (telefonické) číslo 9-1-19 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec a v súvislosti s vynesením nových opatrení vlády Republiky Srbsko a s cieľom zamedziť šírenie vírusu COVID-19 na území obce Báčsky Petrovec,

vydáva sa


P R Í K A Z
ŠESTNÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU Z 18.03.2020

 

I. Prikazuje sa používanie ochranných rúšok vo všetkých uzavretých priestoroch, kde nie je možná vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metra, ako i na otvorenom priestranstve na území obce Báčsky Petrovec. Za dodržiavanie tohto bodu príkazu sú zodpovední majitelia / užívatelia otvorených priestranstiev a uzavretých priestorov.

II. Zakazuje sa zoskupovanie v uzavretom priestore a na otvorenom priestranstve viacej ako 5 osôb so vzájomnou vzdialenosťou minimálne 2 metre so zodpovedajúcimi ochrannými opatreniami, resp. na jednu osobu zabezpečiť 4 m2. Za dodržiavanie tohto bodu príkazu sú zodpovední majitelia / užívatelia otvorených priestranstiev a uzavretých priestorov. V každom objekte poskytujúcom služby majiteľ objektu určí osobu pre dodržiavanie preventívnych opatrení ochrany a záchrany pred vírusom KOVID-19.

Na objekte na viditeľnom mieste musí byť vyznačená kvadratúra lokálu a počet osôb, ktoré sa v tom istom čase môžu v ňom nachádzať.

V pohostinských objektoch za jedným stolom môžu sedieť dve osoby.

III. Pohostinské objekty – kaviarne, reštaurácie, bary, nočné kluby nebudú pracovať od piatka od 17.00 hodiny do pondelka do 5.00 hodiny bez výnimky. Ich pracovný čas od pondelka do piatka je od 5.00 do 17.00 hodiny. Pohostinským objektom je dovolené vykonávať činnosť donášky jedál nonstop, 24 hodín, sedem dní v týždni, ako aj iným podnikateľom, ktorým je to základná činnosť.

Obchodné centrá, predajne s oblečením, stávkové kancelárie, kasína, detské herňa tiež nebudú pracovať od piatka od 17.00 hodiny do pondelka do 5.00 hodiny ráno.

Kadernícke a kozmetické salóny a salóny krásy nebudú pracovať počas víkendu. Do tejto skupiny patria aj objekty z oblasti športu a rekreácie – posilňovne, fitness strediská, bazény, spa-centrá, zastrešené ihriská pre futbal, košíkovú, tenis alebo pre hocijaký iný rekreačný šport. Všetky tieto objekty môžu pracovať každý pracovný deň od 5.00 hodiny do 17.00 hodiny.

Predajne s potravinami, obchodné dielne, maloobchodné objekty a trafiky, stánky a podobné, kde sa spravidla nevchádza do objektu pri kúpe, môžu pracovať v pracovné dni a víkendom do 21.00 hodiny.

Lekárne a čerpacie stanice (ktoré konajú predaj paliva) môžu pracovať nonstop každý deň bez obmedzenia.

Výnimkou sú aj reštaurácie a bary, ktorú sa nachádzajú v rámci hotela a súkromného ubytovania. Ony môžu svoje služby poskytovať výlučne registrovaným a prihláseným hosťom do 21.00 hodiny každý deň.

Ordinácie a laboratóriá, ktoré poskytujú zdravotné služby, môžu pracovať počas celého dňa, vrátane víkendu.

Športové objekty sa môžu používať aj víkendom pre tréningy, ale iba pre registrované súťaže v príslušnosti národných športových zväzov.

Objekty a ustanovizne z oblasti kultúry – knižnice, divadlá, múzeá a galérie budú môcť pracovať v pracovné dni a tiež aj v sobotu a v nedeľu do 17.00 hodiny.

Objekty a dielne, ktoré poskytujú služby a pri ktorých nie je potrebná prítomnosť užívateľov alebo prítomnosť a kontakt sú krátkotrvajúce, ako sú servisy bielej techniky, technické servisy, krajčíri, obuvníci a sklárske dielne, môžu pracovať v pracovné dni do 21.00 hodiny a v soboru do 17.00 hodiny.

Všetky tieto opatrenia boli schválené s cieľom udržiavania sociálnych kontaktov na absolútnom minime v nádeji, že prinesú želané výsledky a že v dňoch, ktoré sú pred nami, to uvidíme aj počtom nakazených koronavírusom.

Príslušné inšpekcie a komunálna polícia bude prísne kontrolovať dodržiavanie týchto opatrení, ktoré nadobúdajú platnosť 04. decembra 2020 a platia do 15. decembra 2020.

 

IV. Prikazuje sa zintenzívnenie práce verejných komunálnych podnikov, keď ide o umývanie a dezinfekciu, s cieľom zabezpečiť zdravotnú bezpečnosť občanov obce Báčsky Petrovec.

V. Prikazuje sa používanie ochranných rúšok a dodržiavanie vzájomnej vzdialenosti minimálne 2 metre v parkoch, na detských a rekreačných ihriskách, pri používaní fitness mobiliáru, resp. v posilňovniach na otvorenom priestranstve na území obce Báčsky Petrovec.

VI. Zakazuje sa usporiadanie dedinských osláv, jarmokov a iných manifestácií a zoskupení na verejných priestranstvách (v parkoch a na podobnom priestore) na území obce Báčsky Petrovec, kým trvá nebezpečenstvo šírenia nákazlivej choroby COVID-19 spôsobenej vírusom SARS-CoV-2.

VII. Na realizáciu tohto príkazu budú dozerať všetci inšpektori Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.

VIII. Do 1. marca 2021 autobusoví dopravcovia sú povinní konať odchody autobusov, pre ktoré jestvuje potreba cestujúcich, ale nie menej ako 30%. Pre výkon služieb, ktoré sa poskytujú v budove autobusovej stanice, musia byť podniknuté preventívne opatrenia, ktorými sa zabezpečuje bezpečnosť cestujúcich. Autobusoví dopravcovia sú povinní využiť iba 50% kapacity vozidla.

IX. Predškolskú ustanovizeň Včielku v Báčskom Petrovci môžu navštevovať iba tie deti, ktorých sú obaja rodičia zamestnaní a v ktorých rodine nieto osoby pozitívne na vírus COVID-19, ako i tých, ktorí sú v samoizolácii v dôsledku kontaktov s osobami pozitívnymi na vírus KOVID-19.

X. Prikazuje sa náčelníčke Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec, aby organizovala prácu obecnej správy v súlade so situáciou.

XI. Pri usporiadaní pohrebov prítomná môže byť iba najbližšia rodina, resp. do 5 osôb najdlhšie dve hodiny pred pohrebom.

XII. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom vestníku obce Báčsky Petrovec.

PREDSEDNÍČKA OBCE
V E L I T E Ľ K A
OBECNÉHO ŠTÁBU
PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
Jasna Šproh