Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Obec Báčsky Petrovec v súlade s ustanoveniami článkov 32 a 34 Zákona o systéme plánovania Republiky Srbsko (Úradný vestník RS, číslo 30/18) oboznamuje  zainteresovanú verejnosť o začiatku vypracovania  predbežného návrhu programu zlepšenia  zamestnateľnosti a zamestnanosti mladých v obci Báčsky Petrovec 2020-2023 v rámci projektu Podpora zamestnávania mladých v dunajskom regióne južnej Báčsky, ktorý financuje EÚ (IPA 2014) prostredníctvom programu podpory Európskej únie aktívneho zapojenia sa  mladých a ktorý kofinancuje vláda Republiky Srbsko.

Predbežný návrh programu by mal byť vypracovaný do septembra 2020  a pre  tieto potreby sa vytvorí pracovná skupina, ktorá počas procesu jeho vypracovania bude konzultovať so zainteresovanými stranami a cieľovými skupinami.  Obec Báčsky Petrovec zainteresovanej  verejnosti  a formovanej pracovnej skupine predstaví zistenie  ex-post analýzy predbežne platných plánovacích  dokumentov v tejto oblasti a časť prechodných základov  nového programu.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize