Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

Dňa 07.05.2021 v  miestnostiach Turistickej organizácie  obce Báčsky  Petrovec sa  uskutočnili  tri  tribúny v rámci  Lokálneho  akčného plánu  pre vzdelávanie Rómov 2021-2025.

Zúčastnili sa ich Danijela Bogdanovićová, daňová kontrolórka a  koordinátorka  pre otázky Rómov obce Báčsky Petrovec,  Miroslav  Necić,  predseda Združenia  Rómov Báčsky Petrovec  a  Romeo Mihajlović,  predstaviteľ  Kancelárie pre inklúziu  Rómov ako   čestný hosť.

Na tribúne boli prítomní  žiaci základných a stredných škôl z územia  obce Báčsky Petrovec.

Témy, ktoré  absolvovali, boli nasledujúce:

  1. Medzinárodný deň Rómov, kde boli prezentované dejiny, tradícia a kultúra rómskej populácie.
  2. Rómovia sú ľudia, nie štatistika.
  3. Čierno-biely svet.

Ciele tribún bola edukácia  žiakov základných a stredných škôl a ich povzbudenie pokračovať v školení na strených a vysokých školách, či fakultách.

Danijela Bogdanovićová, koordinátorka  pre otázky Rómov obce Báčsky Petrovec, hovorila o fundamentálnych  tokoch  rozvoja  rómskeho národného spoločenstva,  resp. o procesoch integrácie a emancipácie rómskej komunity  počas predošlých 50 rokov. Tiež zdôraznila význam spätosti vlastnej histórie, kultúry, tradície a jazyka ako podklad identity každého národného spoločenstva. Osobitná pozornosť v priebehu tribúny bola venovaná vzdelávaniu, bez ktorého nieto pokroku, resp. rozvoja ľudskej spoločnosti.

Miroslav Necić, predseda Združenia  Rómov Báčsky Petrovec,  privítal aktivity lokálnej samosprávy a dôležitosť jestvovania Lokálneho akčného plánu  pre vzdelávanie Rómov, keďže  predstavuje veľmi dôležitý mechanizmus na zveľadenie postavenie  príslušníkov  rómskeho národného spoločenstva.

Romeo Mihajlović,  predstaviteľ  Kancelárie pre inklúziu  Rómov v Novom Sade, sa zmienil o procesoch zveľadenia postavenia  Rómov a Rómok v AP Vojvodine a mechanizmoch na zlepšenie  postavenia Rómov. Žiakom  základných a stredných škôl sprístupnil opatrenia afirmatívnej akcie na zápis do stredných škôl, na vysoké školy, či fakulty, možnosti  používania ubytovania v  stredoškolských a študentských domovoch, tiež čerpanie  stredoškolských a študentských štipendií. Zvlášť ukázal na  možnosť  zápisu na študijný program pre vzdelávanie vychovávateľov  v rómskom jazyku v rámci Vysokej školy  odborových štúdií pre  vzdelávanie  vychovávateľov Mihaila Palova vo Vršci, keďže  je  zabezpečené štúdium z prostriedkov rozpočtu a súčasne aj poberanie  štipendií  poskytujúcich zo strany Kancelárie pre inklúziu Rómov.

Prihliadajúc na doterajšie aktivity  a orientáciu  Obce Báčsky Petrovec  na  úplnú účasť v procese  zveľadenia postavenia Rómov, vzdelávanie Rómov je oblasť, ktorá je prioritná v práci lokálnej samosprávy.

1

2

3

4

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize