Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb-opstine-vesti.pngDana 21.12.2020. godine održana je 15. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Jasne Šproh kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Jana Zabunov, Aleksandar Nakić i Gavra Govorčin.
Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.


Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje predloga i upućivanje javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Programa unapređenja zapošlјivosti i zapošlјavanja mladih u Opštini Bački Petrovac u periodu 2021 – 2023.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac u p u t i l o j e građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti

 

J A V N I  P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi
o nacrtu Programa unapređenja zapošlјivosti i zpošlјavanja mladih u Opštini
Bački Petrovac u periodu 2021 - 2023

 

Javni poziv i nacrt Programa su objavlјeni na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.