Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

 

naslovna

Dňa 8. septembra 2021 Základnú školu Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch navštívili predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová, predseda Zhromaždenia obce Ján Jovankovič, vedúci Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony Dušan Rašeta, člen obecnej rady pre spoločenské činnosti Aleksandar Nakić, koordinátorka pre otázky Rómov obce Báčsky Petrovec Danijela Bogranović a čestná hostka, pokrajiská poslankyňa Jelena Jovanović. Hostí prijali riaditeľ základnej školy Miloš Krstovski a odborná pedagogička Marija Subašić.

Počas návštevy všetkým prvákom boli odovzdané školská potreby a žiakom rómskej národnosti učebnice. Tým v rámci Lokálneho akčného plánu pre vzdelávanie Rómov 2021-2025 obce Báčsky Petrovec úspešne bola realizovaná plánovaná aktivitu - rozdelenie učebníc pre žiakov rómskej národnosti.
V tomto školskom roku 2021/22 v základných školách je úhrnne 27 žiakov rómskej národnosti. V ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne je 14 žiakov, ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci 6 žiakov, ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch 5 žiakov a v ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići sú 2 žiaci.
V Predškolskej ustanovizni Včielka vo všetkých štyroch miestnych spoločenstvách je zapísaných 5 detí a stredné školy z našej obce navštevuje spolu 16 stredoškolákov.
Na Vysokej škole pre vzdelávanie vychovávateľov Mihajla Pavlova vo Vršci (študijný program pre vzdelávanie vychovávateľov v rómskom jazyku) študuje jedna študentka.
Úhrnne 49 žiaci rómskej národnosti sú zapojení do celkového vzdelávacieho systému Republiky Srbsko. Ako zdôraznili predstavitelia lokálnej samosprávy, je to veľký úspech v integrácii rómskeho obyvateľstva, ktorý Obec Báčsky Petrovec dlhodobo podporuje a povzbudzuje.
Pokrajinská poslankyňa Jelena Jovanović sa pochvalne zmienila o Obci Báčsky Petrovec a zdôraznila, že i napriek tomu, že je počet Rómov v obci malý, tretíkrát je schválený akčný plán pre Rómov, ktorého aktivity sú usmernené na ich vzdelávanie. Dnešná akcia a rozdelenie učebníc v Hložanoch je iba jedna z akcií, ktoré prispeje k zlepšeniu ich vzdelanostnej štruktúry. Zároveň pokrajinská poslankyňa zdôraznila, že za posledné roky jeden z ukazovateľov je i fakt, že z obce Báčsky Petrovec je až 16 rómskych stredoškolákov, čo predstavuje ohromný pokrok v samotnej integrácii rómskej populácie.

 

IMG 9811

IMG 9813

IMG 9830

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac