Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

NASLOVNA

Nansen dialóg stredisko Srbska v spolupráci s organizáciou  Women for  Development  z Arménska realizuje medzinárodný projekt  Výmena príkladov  dobrej praxe z oblasti vzdelávania pre mier v Arménsku a v Srbsku, a to v rámci siete  Globálne partnerstvo pre prevenciu ozbrojených konfliktov (GPPAC).

Cieľ projektu je utvorenie bezpečného školského prostredia s fókusom na  prevenciu násilia  prostredníctvom  aktívnej a zodpovednej účasti rodičov a žiakov v živote školy a lokálnom  spoločenstve oboch krajín.

V rámci  tejto študijnej návštevy, ktorej cieľ je  profesionálna výmena a zoznámenie sa s programami  školskej mediácie a prevencie násilia, dňa 03. decembra 2019 päť predstaviteliek vzdelávacích inštitúcií, vrátane i predstaviteľky organizácie Women for  Development, navštívili ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, ktorá je  tiež zapojená  do medzinárodného projektu a Obec Báčsky Petrovec. Ctených hostí v malej sieni  zhromaždenia obce prijal predseda obce Srđan Simić so svojimi spolupracovníkmi.

1

2

3

4

5

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih