Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

Dňa 13. a 14. apríla 2021 Obec Báčsky Petrovec oficiálne navštívil pán Milan Ján Pilip, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spoločnosti pána Igora Vencela, zástupcu veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku.

Pána Pilipa v malej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec prijala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová so svojimi spolupracovníkmi.
Návšteva sa uskutočnila v súvislosti s budúcim veľkým projektom Múzea vojvodinských Slovákov, ktorého realizácia bude prebiehať s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstvom kultúry a informovania a Pokrajinským sekretariátom pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženským spoločenstvami.
Pri tejo príležitosti sa realizovalo pracovné stretnutie a následne obchádzka budovy, na ktorej sa majú konať rekonštrukčné práce a prispôsobiť potrebám Múzea vojvodinských Slovákov. Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prisľúbil finančnú podporu tohto roku na rekonštrukciu vo výške 200 000 eur. K tomu dodal, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj dobudúcna bude prihliadať na potreby tejto inštitúcie a finančne podporovať. Celkový projekt je vo výške 1,5 miliónov eur.
Po ukončení pracovného stretnutia v obci, ctení hostia si pozreli, Galériu Zuzky Medveďovej a najstarší dom v Báčskom Petrovci a dňa 14. apríla 2021 navštívili Maticu slovenskú v Srbsku.

IMG 0098

IMG 0108

IMG 0113

IMG 0124

IMG 0126

IMG 0129

IMG 0133

IMG 0172

IMG 0173

IMG 0180

IMG 0187

IMG 0215

IMG 0230

IMG 0242

IMG 0251

IMG 0265

IMG 0277

IMG 0315

IMG 0319

IMG 0321