Zaznamenaný Svetový deň dobrovoľných darcov krvi

naslovna

Dňa 14. júna 2022  vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec bol  zaznamenaný  Svetový deň dobrovoľných darcov  krvi. Pri tej príležitosti boli odovzdané plakety a ďakovné listiny za posledné tri roky dobrovoľného  darcovstva krvi čiže od  roku 2018. Vedľa  dobrovoľných  darcov krvi prítomní boli aj tajomník Červeného kríža Vojvodiny  Boško Mitrašinović,  predsedníčka Obce Báčsky Petrovec  Jasna  Šprochová,  predsedníčka Červeného kríža Báčsky Petrovec Jarmila Davidovićová   a úradujúca tajomníčka Červeného kríža  Báčsky Petrovec Mariana Valtnerová.

Za uplynulé tri roky  18 darcovia 5-krát  darovali krv, z toho 9 žien,  35 darcovia darovali 10-krát  krv, z toho 12 žien, 20 darcovia dali 20-krát krv, z toho 4 ženy,  35-krát krv darovali 14 darcovia, 50-krát darovali krv 6 darcovia, medzi nimi bola 1 žena, 7 darcov, medzi ktorými  bola tiež 1 žena,  krv darovali 75-krát a 5 darcovia túto vzácnu tekutinu darovali 100-krát.    

Prítomní si mohli užiť i krátky  kultúrno-umelecký program s hrou na flaute v interpretácii Marty  Milašinovićovej  a v prednese  recitácie dvoch žiačok  Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

                                                                                                                        Mariana Valtnerová

IMG 6900

IMG 6902

IMG 6910

IMG 6918

IMG 6926

IMG 6935

IMG 6959

IMG 6980

IMG 6995

IMG 6980

IMG 6995

IMG 6997

IMG 7007

IMG 7009

IMG 7015

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика