Rastislav Labat, dipl. prav.
Kancelarija br. 2 u zgradi Opštine Bački Petrovac
Br. telefona: 021/780-378 lok.120