Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Pavel Severinji, dipl. prav.
Kancelarija br. 2 u zgradi Opštine Bački Petrovac
Br. telefona: 021/780-378 lok.120
Radno vreme sa strankama: od 12,00 do 15,00 časova utorkom i petkom

Delatnost Službe pravne pomoći pokriva:
1. Davanje pravnih saveta
2. Sastavljanje isprava( izjava, punomoći i dr.)
3. Sastavljanje podnesaka ( molbi, žalbi, prigovora, predloga i dr.)
4. Radnje oko ostvarivanja invalidskih prava i socijalne zaštite
5. Radnje oko ostvarivanja invalidskih prava dece, udovica i samohranih roditelja
6. Radnje oko ostvarivanja prava na materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti
7. Radnje u pružanju pravne pomoći u porodično pravnim stvarima( sporazumni razvodi braka, izdržavanje dece, i dr.)
8. Usmene savete
Stranke moraju u kancelariju Službe besplatne pravne pomoći doći lično.