Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Vesti

Opširnije: Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 22.01.2021. godine održana je 17. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutan: Srđan Simić.

Opširnije: Izveštaj sa 17. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Uručeni automobili domu zdravlјa

U petak 22. januara 2021. godine sa početkom u 11.00 časova u dvorištu doma zdravlјa u Bačkom Petrovcu Opština Bački Petrovac je realizovala uručenje dva automobila marke DACIA SANDERO Zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlјa „ Bački Petrovac“.

Opširnije: Uručeni automobili domu zdravlјa

Na teritoriji Opštine Bački Petrovac otvoriće se jedan punkt za masovnu imunizaciju i to u Domu zdravlјa Bački Petrovac u naselјenom mestu Bački Petrovac.

Opširnije: OBAVEŠTENJE O IMUNIZACIJI

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 ,104/2016 i 95/2018) o b j a v lј u j e   s e  zahtev za saglasnost na Odluku o cenovniku JP za KSP „Komunalac“ Maglić.

Opširnije: OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva za saglasnost na Odluku o cenovniku konunalnih usluga i drugih...

Opširnije: Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 30.12.2020. godine održana je 16. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Aleksandar Nakić, Jana Zabunov i Gavra Govorčin.
Opravdano odsutan: Ondrej Bovđiš.

Opširnije: Izveštaj sa 16. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Opširnije: Božićna čestitka

Opširnije: Izveštaj sa VII sednice Skupštine Opštine Bački PetrovacDana 18.12.2020. godine održana je VII sednica Skupštine Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, na poziv predsednika Skupštine opštine dr Jana Jovankoviča. Sednici su prisustvovali sledeći odbornici Skupštine opštine: Jan Jovankovič, Jan Šulјan, Dragica Pejković, Tatiana Vujačić, Veroslava Slјuka Cerovski, Dragan Krčmar, Jelena Ninković, Jan Čanji, Branislav Huđan, Branislav Kozarov, Lazar Popadić, Miroslav Čeman, Miroslav Stupavski, Jarmila Balažova, Rajko Perić, Nebojša Marušić, Želјko Bosančić i Momčilo Gagić.

Opširnije: Izveštaj sa VII sednice Skupštine Opštine Bački Petrovac

Strana 1 od 29