29. Petrovački maraton

29maraton

 Dana 24. septembra 2017. godine u nedelju će se održati 29. Petrovački maraton sa startom na Školskom igralištu OŠ „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu u 9,00 časova (predškolska deca i niži razredi OŠ) i na Trgu slobode u ulici Maršala Tita u 10,00 časova (viši razredi OŠ, srednjoškolci i ostali).    

 Učesnici maratona će moći da se takmiče u 8 različitih kategorija:

 

  1. Predškolska deca........................200 m
  2. I-II razred OŠ..............................400 m
  3. III-IV razred OŠ..........................1000 m
  4. V-VI razred OŠ...........................2000 m
  5. VII-VIII razred OŠ.......................4000 m
  6. srednjoškolci i punoletni...........8000 m
  7. Punoletni do 45 godina.............4000 m
  8. Veterani stariji od 45 godina.....4000 m

Sve zainteresovane pozivamo da uzmu učešće na ovoj tradicionalnoj sportskoj manifestaciji i da trkom ili korakom pređu jednu od predviđenih staza.

29maraton staze mini maratona

Staze mini maratona

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика