Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Sastanak je vodio zamenik predsednika opštine Radomir Zotović i kordinator „Call Centra“ Juraj Andrašik. Sastanku su prisustvovali i direktori komunalnih firmi, direktor Direkcije, sekretari mesnih zajednica, opštinski inspektori i sredstva informisanja