Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Na jednom od sastanaka opštinskog Call centra koji je održan u ponedeljak 26. marta dr Jan Ribovič, spec. int. med. dao je Izveštaj o radu Doma zdravlja za period od I –XII 2006. godine ističući da je ova Zdravstvena ustanova tokom prošle godine veoma uspešno poslovala. On je takođe izneo mišljenje na Plan rada Doma zdravlja ''Bački Petrovac'' za 2007. godinu gde je akcenat dat na preventivne aktivnosti u oblasti primarne zdravstvene zaštite.
Kada je u pitanju Plan javnih nabavki za ovu godinu Dom zdravlja je planirao niz projekata kojim bi bili obuhvaćeni sledeći građevinski radovi: Izgradnja rehabilitacije, adaptacija apoteke, priključak na kanalizaciju B. Petrovca i naseljenih mesta, dogradnja ambulante u Magliću. Tokom ove godine značajna finansijska sredstva biće uložena i u opremanje Doma zdravlja, planirana je: nabavka i digitalizacija RTG aparata, oprema za hidroterapiju, nabavka ultrazvučnog aparata sa doppler sondom, nabavka vozila za ternsku službu. U ovoj godini iz budžeta opštine za planirane aktivnosti bić
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih