Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac je 28.12.2010.god. izvršio raspodelu i isplatu sredstava za pomoć porodicama i pojedincima kojima je ugrožena egzistencija. Isplaćena su sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara. Ovom isplatom je obuhvaćeno 47 pojedinaca/porodica sa teritorije naše opštine, a u skladu sa kriterijumima koje je dostavilo Ministarstvo rada i socijalne politike. Sredstva za isplatu pomoći je obezbedilo resorno ministarstvo.