Regionalni sastanak centara za socijalni rad

regionalni-sastanak-czsr-1.jpg 
Dana 20. novembra 2014 u Bačkom Petrovcu održan je regionalni sastanak centara za socijalni rad. Sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Laslo Čikoš, pomoćnik pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Timislav Bogunović, direktorka Komore socijalne zaštite Srbijanka Đorđević,
savetnica direktora Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu Marina Vukotić,
direktori centara za socijalni rad iz Novog Sada, Bačke Palane, Bača, Bačkog Petrovca, te rukovodioci odeljenja Centra za socijalni rad Beočina. 
c_704_330_16777215_00_images_stories_vesti_2014_regionalni-sastanak-czsr-2.jpg 
Goste je u ime Opštine Bački Petrovac i predsednika Opštine Pavla Marčoka pozdravio načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci. 
Reč je o redovnom sastanku koji centri za socijalni rad zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva i pokrajinskog sekretarijata održavaju periodično i sagledavaju nastele situacije iz oblasti socijalne zaštite i delokruga rada centara za socijalni rad.
 
 
IZ DNEVNIKA AKTIVNOSTI CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC BAČKI PETROVAC

U maloj sali u zgradi Opštine Bački Petrovac dana 20.11.2014.god održan je regionalni skup centara za socijalni rad iz južnobačkog okruga.Skup je organizovan
i sazvan na inicijativu državnog sekretara Ministarstva za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja Lasla Čikoš.Tema skupa je bila organizacija rada centara za socijalni rad,broj i profil stručnih radnika,usluge socijalne zaštite koje se pružaju na lokalnom nivou,prostorna i tehnička opremljenost za rad centara. 
Regionalnom sstručnom skupu su prisustvovali:državni sekretar,predsednik opštine,načelnik opštinske uprave,savetnik Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo,socijalnu politiku i demografiju,  direktori centara za socijalni rad Bačkog Petrovca,Bačke Palanke,Bača,Novog Sada i rukovodioci odeljenja centra za socijalni rad Novog Sada iz Beočina i Sremskih Karlovaca,stručne savetnice iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
Na skupu je konstatovano da postoji neujednačenost u pogledu prostorne i tehničke opremljenosti za rad centara i naglašeno da je materijalna pomoć koju je obezbedilo Ministarstvo za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja u cilju nabavke kompjuterske opreme i kancelarijskog materijala izuzetno značajno za poboljšanje uslova rada centara.
Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac će od opredeljenih novčanih sredstava obezbediti zamenu dotrajalih računara i nabavku kancelarijskog nameštaja kao i opremanje arhivskog depoa.Centar za socijalni rad Bački Petrovac dosada nije bio u prilici da od resornog ministarstva dobije namenska sredstva za nabavku kompjuterske opreme kao ni kancelarijskog nameštaja.
Na skupu je razmatran i problem neadekvatnog poslovnog prostora centara za socijalni rad Bački Petrovac i Bač. Od strane državnog sekretara i predsednika opštine Bački Petrovac verbalizovana je podrška za hitno obezbeđivanje novog poslovnog prostora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.

Direktorka:
Aleksandra Arsenin 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика