Bezbednosna politika i politika borbe protiv korupcije u Evropskoj uniji

EEDA
Trodnevna međunarodna naučna konferencija pod nazivom „bezbednosna politika i politika borbe protiv korupcije u evropskoj uniji“ održana je od 11. do 13. oktobra u Gložanu. Cilj konferencije je bio sagledati problem korupcije u najširem kontekstu, posebno u ekonomskom i pravnom.
Druga po redu međunarodna naučna konferencija „BEZBEDNOSNA POLITIKA I POLITIKA BORBE PROTIV KORUPCIJE U EVROPSKOJ UNIJI“ bila je posvećena modernim pristupima u borbi protiv korupcije kao i aktuelnim pitanjima vezanim za korupciju.
Organizator konferencije, kojoj su prisustvovali gosti iz Slovačke, Češke i Poljske, bila je Istočnoevropska agencija za razvoj iz Slovačke Republike. Uvodnu reč je imao direktor Istočnoevropske agencije za razvoj Jozef Zaćko.
Konferenciji su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i predstavnici lokalne samouprave i javnih institucija.
 EEDA
EEDA

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика