Izrada lokalnih planova upravljnja otpadom

 morg.jpg

U utorak 26.01.2010.godine u Južno Bačkom okrugu svečano je potpisan  Sporazum o međuopštinskoj saradnji kojim naša opština pristupa realizaciji projekta  „Izrada lokalnih planova upravljnja otpadom“ u cilju očuvanja životne sredine i održivog razvoja u regionu Južne Bačke.

Ovaj projekat se realizuje u okviru GTZ projekta „Jačanje lokalne samouprave“ u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada.
Predmet Sporazuma je izrada lokalnih planova upravljanja otpadom za Opštinu Bačka Palanka, Opštinu Bački Petrovac, Opštinu Beočin, Opštinu Bečej, Opštinu Vrbas, Opštinu Žabalj, Opštinu Srbobran, Opštinu Sremski Karlovci, Opštinu Temerin i Opštinu Titel, koji treba da se izradi sve do septembra 2010.godine

Potpisnici Sporazuma su  dogovorili  Projekat čiji se osnov nalazi u članu 13. Zakona o upravljanju otpadom koji utvrđuje obavezu skupštine jedinice lokalne samouprave da u roku od godinu dana od dana stupanja zakona na snagu donese lokalni plan upravljanja otpadom kojim definiše ciljeve upravljanja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa nacionalnom Strategijom.
Izvršioci projekta su lokalne samouprave potpisnice Sporazuma, kao i Međuopštinska radna grupa za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Južnobačkom okrugu. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика