Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na poziv predsednika opštine Bački Petrovac dr Jana Saba održana je javna rasprava sa građanim Gložana. Povod zakazivanja javne rasprave je bio razgovor sa građanima u vezi kreiranja budžeta opštine za 2008. godinu a samim tim vrednovanje dosadašnjeg rada izvršne vlasti kao i predlozi za dalja ulaganja u ovu mesnu zajednicu. Građani su dali konkretne predloge kao što su: završetak kanalizacije, rekonstrukcija ulica u naselju, formiranje industrijske zone, izgradnja dečjih igrališta, rekonstrukcija vodovoda, atmosferske kanalizacije, ambulante Doma zdravlja, kao i izgradnja hladnjače za povrće,  itd.