Susret Slovačkih studenata

• U Bačkoj Palanci je održan tradicionalni susret slovačkih studenata. Predsednik Matice slovačke je na susretu uručio nagrade najistaknutijim studentima.
 • U organizaciji Baptističke crkve je otvorena izložba „O životu i delu sestara Roj“, kao i program „Veče sa Kristinom Roj“.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика