Novi projekti u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda

urucenju ugovora o finansiranju i sufinansiranju projekata u oblasti saobracajne infrastrukture 1

Dana 12. maja 2015. godine predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok prisustvovao je potpisivanju i uručenju ugovora o finansiranju i sufinansiranju projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda. Opština Bački Petrovac je ovom prilikomn dobila 23.171.343,00 dinara za realizaciju projekata:
- Rehabilitacija i ojačanje kolovozne konstrukcije saobraćajnice od lokalnog puta Gložan – Bački Petrovac do Ulice V. Vlahovića u Gložanu: 3.171.331,00 dinara
- Rehabilitacija i ojačanje konstrukcije ulica u Gložanu – V. Viteza: 6.956.080,00 dinara
- Izgradnja i povezivanje bunara B6 na izvorištu Vrbara u Bačkom Petrovcu: 13.041.932,00 dinara.

urucenju ugovora o finansiranju i sufinansiranju projekata u oblasti saobracajne infrastrukture 2

urucenju ugovora o finansiranju i sufinansiranju projekata u oblasti saobracajne infrastrukture 3

Sredstva su obezbeđena iz budžeta Vlade AP Vojvodine a preko Uprave za kapitalna ulaganja APV. U ime Uprave za kapitalna ulaganja APV i Vlade APV potpisivanju ugovora su prisustvovali direktor uprave Nebojša Malenković i predsednik Pokrajinske vlade prof.dr. Bojan Pajtić.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика