Odobrena sredstva za izgradnju i uređenje kanalske mreže, uređenje atarskih puteva

  Odobrena sredstva za izgradnju i uređenje kanalske mreže, uređenje atarskih puteva za poslove komasacije u K O. Maglić

Izvršno veće AP Vojvodine 8. jula 2009. godine usvojilo je Program mera za unapređivanje poljoprivrede putem savetodavnog rada za koji je u 2009. godini predviđeno 169,2 miliona dinara.

Program treba da doprinese podizanju opšteg nivoa informisanosti i znanja poljoprivrednih proizvođača i njihovom boljem organizovanju, čime se unapređuje poljoprivredna proizvodnja, čuva životna sredina i razvijaju seoske zajednice.

Tokom prva tri meseca ove godine utrošeno je 25 miliona dinara a sredstva obezbeđuju rad 80 savetodavnih stručnjaka koji pokrivaju sve delove Vojvodine.

Savetodavne službe Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu postoje sedam godina, a službe imaju otvorene kancelarije u 13 gradova i opština u Vojvodini.

Izvršno veće je danas usvojilo i Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Vojvodine a ukupna sredstva za realizaciju programa iznose 680 miliona dinara.

Sredstva su namenjena započinjanju novih postupaka komasacije u Vojvodini, kao i za realizaciju započetih aktivnosti u tom procesu na teritoriji opština Bačka Palanka, Bački Petrovac, Vršac i Opovo.

Sredstva su namenjena i za izgradnju i uređenje kanalske mreže za odvodnjavanje u katastarskim opštinama koje se nalaze u postupku komasacije, za aktivnosti na uređenju atarskih puteva, meliorizaciju pašnjaka, kao i programe podizanja poljozaštitnih pojaseva i kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика