Otvaranje Doma Kulture u Gložanu

Rekonstrukcija Doma kulture je u završnoj fazi i njeno svečano otvaranje se planira za sredinu meseca maja. Inače, sa rekonstrukcijom se počelo prošle godine a rekonstruisana je cela zgrada Doma kulture i još se radi na uređenju prostora oko zgrade.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика