Za Maglić odobreno 37 000 000,00 dinara

Predsednik opštine Bački Petrovac je 26. novembra 2009. godine potpisao ugovore vredne 37 000 000,00 dinara. Sredstva po osnovu tri potpisana ugovora dodeljuje Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a biće iskorišćena za završetak komasacije i uređenje atara u k. o. Maglić.
Ovim ugovorima odobrena su sredstva:
- 18 000 000,00 dinara za realizaciju postupka komasacije u k. o. Maglić,
- 11 000 000,00 dinara za odvodnjavanje u postupku komasacije u k. o. Maglić
- 8 000 000,00 dinara za uređenje atarskih puteva u k. o. Maglić. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика