Izveštaj sa 85. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 04.11.2015. godine sazvao 85. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok zamenik predsednika Opštine Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Branislav Kevenski, Katarina Melegova Melihova, Gavra Govorčin i Pavel Žilaji.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:
- usvajanje zapisnika sa 81 i 82 sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2014/2015 godinu i Plana i programa rada za 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2014/2015 godinu i Godišnjeg plana rada škole za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole Jozef Marčok Dragutin“ iz Gložana
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana za 2014/2015 godinu i Godišnjeg plana rada škole za 2015/2016 godinu Osnovne škole Žarko Zrenjanjin iz Maglića,
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu škole za 2014/2015 godinu i Godišnjeg programa rada škole za 2015/2016 godinu Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ iz Kulpina,
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2015 godine,
6. Razmatranje i odlučivanje po žalbi Hansman Andrije iz Novog Sada,
7. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za dodelu sredstava za prošumljavanje koju je podneo LD „Lesik“ Bački Petrovac,
8. Razmatranje Izveštaja o radu Organizacionog odbora 27.Petrovačkog maratona,
9. Razmatranje Analize stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac za 2014 godinu,
10. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za rodnu ravnopravnost donetog za usvajanje i potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou,
11. Razmatranje inicijativnog predloga Saveta za mlade,
12. Razmatranje molbe koju je podnela Slovenka Benkova Martinkova,
13. Razmatranje zahteva koji je podnela Vesna Stojković iz Maglića,
14. Razmatranje zahteva koji je podnela Ziba Subotin iz Kulpina,

 Nakon što su članovi opštinskog veća usvojili zapisnike, jednoglasno su usvojili i Izveštaj o radu za 2014/2015 godinu i Plan i program rada za 2015/2016 godinu Osnovne škole “Jan Čajak” Bački Petrovac, Izveštaj o realizaciji Godišnjeg Plana rada za školsku 2014/2015 godinu i Godišnji plan rada škole za školsku 2015/2016 godinu Osnovne škole “Jozef Marčok Dragutin” Gložan, Izveštaj o realizaciji Godišnjeg Plana za 2014/2015 godinu i Godišnjeg plana rada škole za 2015/2016 godinu Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” Maglić, Izveštaj o radu škole za 2014/2015 godinu i Godišnji Program rada škole za 2015/2016 godinu Osnovne škole “Jan Amos Komenski” Kulpin kao i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštime Bački Petrovac za period januar – septembar 2015 godine, te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Takođe je odlučivano po žalbi Hansman Andrije iz Novog Sada na rešenje Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac i doneto je rešenje kojom se žalba istog odbija a prvostepeno rešenje građevinskog inspektora potvrđuje kao pravilno i na zakonu zasnovano. Nakon toga je odobrena molba Lovačkom društvu Lesik iz Bačkog Petrovca za dodelu sredstava u visini od 60.000,00 dinara za prošumljavanje. Zatim su članovi veća prihvatili Izveštaj o radu Organizacionog odbora 27.Petrovačkog maratona kao i Analizu stanja bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Bački Petrovac, predložili Skupštini Opštine Bački Petrovac da prihvati inicijativni predlog Saveta za rodnu ravnopravnost za usvajanje i potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i usaglasili da se formira Savet za mlade talente Opštine Bački Petrovac u 2016 godini. Zatim je odobrena molba Slovenke Benkove Martinkove iz Bačkog Petrovca da joj se isplati iznos od 40.000,00 dinara za realizaciju i izdavanje CD ploča. Takođe su odobreni putni troškovi Vesni Stojković iz Maglića kao ličnom pratiocu za dete Stojković Nikolu na relaciji Maglić – Bačka Palanka. Nakon toga je jednoglasno naloženo Centru za socijalni rad Opštine Bački Petrovac da napravi predlog rešenja problema Subotin Zibe iz Kulpina.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 85. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 04.novembra 2015. godine u 15,00h.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика