Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
javni-radovi.jpg
Javni radovi su način da se poveća broj zaposlenih sa finansijskom podrškom od 6 meseci. U pitanju je zapošljavanje lica, koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje u Opštini Bački Petrovac. Ovakva podrška bi trebala predstavljati motivaciju za lica koja su uključena u javne radove. Ukupan broj privremenih radnika u okviru ovih radova je bio 12. Njihovim angažovanjem uređeni su trotoari u Prvomajskoj, Kulpinskoj ulici, te u Ulici maršala Tita a ostvarene su i druge aktivnosti radi boljeg propagiranja naše opštine.
„Ovaj način rada nam daje sigurnost, da ćemo imati na raspolaganju radnu snagu, čoveka, koji želi raditi a samim tim smanjiće se i broj nezaposlenih u našoj opštini“, rekao je predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok.
javni-radovi
javni-radovi