Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova je raspisao Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za kupovinu nekretnine u cilju unapređivanja položaja žena.

Pravo učešća na konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i samohrane majke koje nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stambeni prostor.

Visina traženih sredstava ne sme biti veća od 1.600.000,00 dinara.

Neophodnu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu sekretarijata https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%92%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0/#.ZD5yyHZByUk

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика