Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja za porodice u kojima se rodi treće ili četvrto dete

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu nekretnine ili za dogradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, tekuće i investiciono održavanje postojeće nekretnine u vlasništvu ili suvlasništvu, porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu imaju bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice u kojima se počev od 01.01.2022. godine rodi treće ili četvrto dete.

Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara.

Rok za prijavu je do 27. marta 2023. godine.

Više informacija o konkursu, uslovima učešća i dokumentaciji na:


Сектор за демографију и бригу о породици – PS za socijalnu politiku (vojvodina.gov.rs)


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика