Izmena Konačne liste građana kojima su odobrena sredstva za kupovinu bicikala

Usled odustanka jednog građanina za sufinansiranje nabavke bicikala, predsednca Opštine Bački Petrovac je izvršila Izmenu konačne liste građana kojima su odobrena sredstva za kupovinu bicikala.

izmena konačne liste

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика