Javni poziv za prijavljivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta

J A V N I    P O Z I V ZA PRIJAVLJIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2010. GODINU
kojim se pozivaju
1.) sva pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri godine, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (infrastruktura), a koji se nalaze na zemljištu u državnoj svojini, da uz Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljištu u državnoj svojini dostave pismene dokaze o nepokretnostima i to:

Na osnovu odredbe iz člana 64. stav 3., a u vezi sa odredbom iz člana 64a stav 1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 62/06, 65/08 i 41/09) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Bački Petrovac“, broj 15/2008), Opštinsko veće opštine Bački Petrovac,  dana 20. oktobra 2009. godine, o g l a š a v a

J A V N I    P O Z I V


ZA PRIJAVLJIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2010. GODINU

kojim se pozivaju

1.) sva pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri godine, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (infrastruktura), a koji se nalaze na zemljištu u državnoj svojini, da uz Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljištu u državnoj svojini dostave pismene dokaze o nepokretnostima i to:
- izvod iz javne evidencije o nepokretnostima (Zemljišne knjige odnosno Katastar nepokretnosti),
- zapisnik poljoprivrednog inspektora o stanju funkcionalnosti infrastrukture.

U Slučaju da infrastruktura nije uknjižena uz Zahtev se dostavlja:

- zapisnik poljoprivrednog inspektora o postojanju infrastrukture,
- dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta o privatizaciji (kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala), odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava).

2.)  sva pravna i fizička lica koja su vlasnici objekta za uzgoj i držanje životinja i bave se uzgojem i držanjem životinja da uz Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljištu u državnoj svojini dostave:

- Dokaz o registrovanoj farmi  -  Rešenje o utvrđivanju veterinarsko-sanitarnih uslova
  (izdatog od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu) 
  ili dokaz o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu sa 15 umatičenih mlečnih krava,
- Uverenje o zdravstvenom stanju životinja - pribavlja se od veterinarskog inspektora,
- Uverenje o umatičenim životinjama (ukoliko je matičenje izvršeno) - izdato od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – Departman za stočarstvo
- podatak o vrsti i broju životinja (popunjena Tabela 3.),

Rok za dostavu pismenih dokaza je 30. oktobar 2009. godine, do 15,30 sati.

Formular zahteva za priznavanje prava prečeg zakupa može se preuzeti svakog radnog dana u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Bački Petrovac.
Blagovremenim će se smatrati svi zahtevi koji stignu na šalter prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.
Neblagovremeni zahteve neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti u koverti na šalter prijemne kancelarije Opštinske Uprave Bački Petrovac, sa naznakom "Dokumentacija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Bački Petrovac za 2010 godinu – infrastruktura/stočarstvo"
 

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
Opštinsko veće opštine Bački Petrovac


Broj: 016-4/234-2009
Dana: 20. oktobra 2009. godine
Bački Petrovac

Predsednik opštine
prav. Vladimir Turan

 
 

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика