Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Za kandidate za izbor poslanika u izbornoj jedinici 7 - BAČKI PETROVAC utvrđeni su:

     1. BOHUŠ JAH, preduzetnik, 37 godina života, Gložan, V. Vlahovića 60, 
         koga je predložila „ZA EVROPSKU VOJVODINU – BORIS TADIĆ“
     2. BRNA JAN, direktor OŠ, 49 godina života, Bački Petrovac, Jana Husa 17,        
         koga je predložila „ZAJEDNO ZA VOJVODINU–NENAD ČANAK“

     3. JOJIĆ  MILOŠ, ecc, 53 godine života, Maglić, Kosovska 6,
         koga je predložila SRPSKA RADIKALNA STRANKA
 
    4. KIŠGECI JAN, naučni radnik, 67 godina života, Bački Petrovac,   
         Novosadska 45, koga je predložila DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – NOVA SRBIJA
 
    5. KOROŠ ONDREJ, profesor, 55 godina života, Bački Petrovac,  
        Svatoplukova 14, koga je predložila LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
     6. PERIĆ RAJKO, dipl. ekonomista, 52 godine života, Maglić, Bore 
        Prodanovića 14, koga je predložila SOCIJALISTIČKA PARTIJA    
        SRBIJE (SPS) i PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS) 
     7. SABO JAN, dipl. ing. poljop.,  53 godine života, Bački Petrovac,
           Kulpinska 26, koga je predložila G 17 PLUS

  Na osnovu člana 32. stav 1. Odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj 12/04), Izborna komisija izborne jedinice 7 – BAČKI PETROVAC, na sednici održanoj 26.04.2008. godine, utvrđuje

LISTU KANDIDATA ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
U IZBORNOJ JEDINICI  7 – BAČKI PETROVAC

Za kandidate za izbor poslanika u izbornoj jedinici 7 - BAČKI PETROVAC utvrđeni su:

     1. BOHUŠ JAH, preduzetnik, 37 godina života, Gložan, V. Vlahovića 60, 
         koga je predložila „ZA EVROPSKU VOJVODINU – BORIS TADIĆ“
     2. BRNA JAN, direktor OŠ, 49 godina života, Bački Petrovac, Jana Husa 17,        
         koga je predložila „ZAJEDNO ZA VOJVODINU–NENAD ČANAK“

     3. JOJIĆ  MILOŠ, ecc, 53 godine života, Maglić, Kosovska 6,
         koga je predložila SRPSKA RADIKALNA STRANKA
 
    4. KIŠGECI JAN, naučni radnik, 67 godina života, Bački Petrovac,   
         Novosadska 45, koga je predložila DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – NOVA SRBIJA
 
    5. KOROŠ ONDREJ, profesor, 55 godina života, Bački Petrovac,  
        Svatoplukova 14, koga je predložila LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA
     6. PERIĆ RAJKO, dipl. ekonomista, 52 godine života, Maglić, Bore 
        Prodanovića 14, koga je predložila SOCIJALISTIČKA PARTIJA    
        SRBIJE (SPS) i PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS) 
     7. SABO JAN, dipl. ing. poljop.,  53 godine života, Bački Petrovac, 
        Kulpinska 26, koga je predložila G 17 PLUS

II

Ovu listu objaviti na oglasnim mestima u izbornoj jedinici, „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“ i sredstvima informisanja u Opštini Bački Petrovac.


Broj: 020-2/10-25/2008                               
Bački Petrovac                                          
26.04.2008. godine                                     

IZBORNA KOMISIJA IZBORNE JEDINICE 7 – BAČKI PETROVAC                    
PREDSEDNIK KOMISIJE
Dipl.prav. Milina Labat