O B A V E Š T E Nј E

O B A V E Š T E Nј E

o proveri ispravnosti i oglašavanju sirena za javno uzbunjivanje

DANA 31.05.2023. GODINE, TAČNO U 12:00 ČASOVA JE PREDVIĐENO OGLAŠAVANјE SIRENA ZA JAVNO UZBUNјIVANјE NA PODRUČJU OPŠTINE BAČKI PETROVAC - EMITOVANјEM SIGNALA JEDNOLIČNOG TONA U TRAJANјU OD 60 SEKUNDI (ZNAK ZA PRESTANAK OPASNOSTI).

 

 

O Z N Á M E N I E

o kontrole správnosti a zaznenia sirén na varovanie obyvateľstva

DŇA 31.05.2023 PRESNE O 12:00 HODINE ZAZNIE SIRÉNA NA VAROVANIE OBYVATEĽSTVA NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC – VYDANÍM JEDNOTVÁRNEHO STÁLEHO TÓNU SIRÉNY POČAS 60 SEKÚND (SIGNÁL PRE KONIEC OHROZENIA).

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика