Obaveštenje - košenje trave

trava.jpg

S obzirom da je u zadnje vreme povećan broj primedbi građana iz svih Mesnih zajednica zbog neadekvatnog održavanja javnih zelenih površina, a u cilju lepšeg izgleda naših naseljenih mesta, o b a v e š t a v a j u  se  svi vlasnici odnosno korisnici stambenih, poslovnih i drugih objekata kao i neizgrađenih građevinskih parcela, da su shodno odredbama Odluke o komunalnim delatnostima opštine Bački Petrovac, obavezni vršiti uređivanje i održavanje javnih zelenih površina koje se nalaze ispred njihovih objekata i građevinskih parcela i to sve do ivice  uličnog  kolovoza, a naročito redovno  košenje trave i to o svom trošku.
Posečeno granje drveća, šiblja i drugog rastinja kao i pokošena trava mora se odmah ukloniti sa javnih zelenih površina.

U slučaju da gore navedeni subjekti iz ne izvrše svoje obaveze, komunalni inspektor rešenjem nalaže izvršavanje tih obaveza preko nadležnog komunalnog preduzeća, o trošku tih subjekata.
ODELENJE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO – STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика