Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredi

Na osnovu člana 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ( «Sl. glasnik RS «, br. 135/04) Odelenje za privredu , urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Bački Petrovac objavljuje :
O  B  A  V  E  Š  T  E  N  J E

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene
uticaja projekta na životnu sredinu

         Nosilac projekta (Investitor) IZOPACK -SYSTEM iz Novog Sada ulica Primorska br. 86 , je podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja fabrike za proizvodnju ambalaže od ekspandiranog polistirena na životnu sredinu  na katastarskim  parcelama :6790/1,6790/2,6791,6792,6793,6794/1,6795/1,
6794/3,6795/3,6794/2,6795/2, KO Bački Petrovac, SO Bački Petrovac.

        Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid svakog radnog dana od 8.00-14.00 časova u prostorijama Odelenja za privredu, urbanizam, komunalno- stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac ulica Kolarova br. 6 u Bačkom Petrovcu.

       Svi zainteresovani, u roku od 10 dana od objavljivanja ovog obaveštenja, mogu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi na adresu Opštinske uprave , Odelenja za privredu, urbanizam, komunalno- stambene i inspekcijske poslove, ulica Kolarova br. 6, Bački Petrovac.

 

Dana:30.06.2006.godine
Broj:501-47/2006-04
NAČELNIK ODELENJA ZA         
PRIVREDU,URBANIZAM,
KOMUNALNO – STAMBENE I
INSPEKCIJSKE     POSLOVE

                                                                LOMIANSKI  JAN

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика