OBAVEŠTENjE O TERMINU IZVOĐENjA TRETMANA

Obaveštavamo Vas da će se u periodu 23.05.-31.05.2024. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji vaše opštine.
Vreme početka tretmana 8:00:00 AM.
Broj RN: 5
Vrsta tretmana: Tretman iz vazduha
Preparat: VectoBac WG – preparat nije opasan za pčele
Doza: 0,25 kg / ha
Lokaliteti: Mali kanal (Karavukovo - Bački Petrovac)
DTD kanal
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare
Površina: 200 ha

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика