Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti Skupština opštine Bački Petrovac je na svojoj 29. sednici, koja je održana dana 25.09.2015. godine donela Pravilnik o načinu i postupku obezbeđenja javnosti na sednicama Skupštine opštine Bački Petrovac i njenih radnih tela.

 Doneti opšti pravni akt će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

 Radi upoznavanja javnosti sa tekstom navedenog Pravilnika i radi blagovremenog regulisanja pitanja akreditacije predstavnika javnih glasila na sednicama Skupštine opštine Bački Petrovac i njenih radnih tela u 2016. godini, na službenom sajtu Opštine Bački Petrovac objavljen je tekst ovog Pravilnika. Obrazac zahteva za akreditaciju predstavnika javnih glasila je takođe objavljen na sajtu (uz tekst Pravilnika) u elektronskom obliku (na srpskom i na slovačkom jeziku).

 Da bi predstavnicima javnih glasila bila odobrena akreditacija za 2016. godinu, potrebno je popuniti navedeni zahtev za akreditaciju i isti dostaviti Službi Skupštine opštine Bački Petrovac, najkasnije do 20.12.2015. godine putem pošte, na adresu:

- OPŠTINA BAČKI PETROVAC, Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac, Služba Skupštine opštine, Ul. Kolarova 6, 21 470 Bački Petrovac poštom,

ili na e-mail adresu:

- Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Akreditaciju na osnovu podnetog zahteva odobrava predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac na period od godinu dana, počev od 01. januara do 31. decembra.  

 Na osnovu odobrene akreditacije, javna glasila će biti obaveštena o prihvatanju akreditacije njenih predstavnika. Takođe, javna glasila će biti informisana kada i gde se mogu preuzeti akreditacione kartice za lica koja su dobila akreditaciju.

S E K R E T A R

SKUPŠTINE OPŠTINE
dipl. prav. Svetoslav Majera

doc.png Obaveštenje - akreditacija 

doc.png Pravilnik o akreditaciji 

doc.png ZAHTEV za akreditaciju - obrazac 

doc.png Žiadost o akreditaciu - tlačivo