Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Opština Bački Petrovac nastavlja sa sufinansiranjem mesečnih autobuskih karata studentima sa teritorije Opštine Bački Petrovac.
Potrebno je da studenti dostave zahtev do 1. oktobra 2009. godine u zgradi opštine.
Studenti sa zahtevom, koji dobijaju na licu mesta u zgradi opštine, moraju dostaviti i sledeća dokumenta:
1. fotokopiju lične karte i ličnu kartu na uvid,
2. fotokopiju mesečne autobuske karte i autobusku kartu na uvid,
3. studentski indeks na uvid,
4. potvrdu sa fakulteta da student ove godine prvi put upisuje studijsku godinu i da studira na teret budžeta,
5. izjavu, koju dobija na licu mesta u zgradi opštine, da nije korisnik stipendije ili kredita iz drugih izvora ili organizacija,
6. u slučaju da je prosek ocena na fakultetu viši od 8,00 , potrebna je potvrda sa fakulteta,
7. studenti koji su ove godine upisali fakultet a ukoliko su srednju školu završili sa odličnim uspehom, potrebno je da o tome dostave potvrdu iz škole,
8. potvrdu, koja se može dobiti na licu mesta u zgradi opštine, da su roditelji studenta izmirili obaveze prema lokalnim prihodima opštine.
Predsednik opštine Bački Petrovac
Vladimir Turan

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac