Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Prema popisu iz 2002. godine na teritoriji opštine Bački Petrovac živi 85 Roma, dok podaci iz 2010. godine pokazuju da je broj pripadnika romske nacionalnosti 181, što znači 1,2% od ukupnog broja stanovnika. Najizraženiji problemi sa kojima se suočavaju pripadnici romske nacionalnosti su materjalno i socijalno siromaštvo, niži nivo znanja neophodnih za kvalitetno uključivanje  u vaspitno-obrazovni proces, zatim slaba motivacija dece i roditelja za višim školskim postignućima.
Shodno navedenom, projekat pod nazivom "Nije znanje, znanje znati, već je znanje, znanje dati", u okviru projektnog ciklusa "Obrazovna inkluzija Roma", uskoro će započeti svoju realizaciju na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Projekat realizuju tri resorna ministarstva: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada i socijalne politike. Cilj  projekta "Obrazovna inkluzija Roma" je  da se omogući kvalitetno obrazovanje za svu decu romske nacionalnosti. Projekat  pokriva sedam oblasti: potpuni obuhvat romske dece, jednak kvalitet obrazovanja, smanjivanje prevremenog napuštanja školovanja, izbegavanje segregacije, rešavanje problema diskriminacije, uvođenje romskog jezika u obrazovanje i stvaranje lokalnih akcionih planova za uspostavljanje uslova za optimalnu integrisanost romske dece u sistem obrazovanja i vaspitanja.
Planirano je da se poboljša pristup obrazovanju tako što bi se stvorilo okruženje u kome će se deca upisati u školu, dobiti kvalitetno obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama i sposobnostima i doći do adekvatnih zanimanja. Projekat će se sprovoditi do kraja 2012. godine. Ukupan iznos sredstava odobrenih za bačkopetrovačku opštinu je 25.710 eura. U toku same realizacije biće uključeni sledeći partneri: Predškolska ustanova "Včielka" Bački Petrovac, Osnovna škola "Jan Čajak" Bački Petrovac, Osnovna škola "Jan Amos Komenski" Kulpin i Udruženje građana "Čiriklji" Bački Petrovac.
Direktni korisnici projekta biće deca romske nacionalnosti, a indirektni korisnici: roditelji romske i ne-romske dece, deca ostalih nacionalnosti, zaposleni u vaspitno-obrazvnim ustanovama, kao i  sama lokalna samouprava. Izradu projekta pokrenuo je Opštinski tim za obrazovnu inkluziju Roma, koga čine stručni saradnici iz osnovnih škola i predškolske ustanove, na čelu sa predsednikom ovog Tima, Janom Hansmanom. Zaduženja za samu izradu projekta preuzele su Viera Krstovski i Ivana Dikić, a kao koordinator projekta imenovan je Mihal Čiliak.