Odobrena sredstva za realizaciju projekta "Obrazovna inkluzija Roma"

Prema popisu iz 2002. godine na teritoriji opštine Bački Petrovac živi 85 Roma, dok podaci iz 2010. godine pokazuju da je broj pripadnika romske nacionalnosti 181, što znači 1,2% od ukupnog broja stanovnika. Najizraženiji problemi sa kojima se suočavaju pripadnici romske nacionalnosti su materjalno i socijalno siromaštvo, niži nivo znanja neophodnih za kvalitetno uključivanje  u vaspitno-obrazovni proces, zatim slaba motivacija dece i roditelja za višim školskim postignućima.
Shodno navedenom, projekat pod nazivom "Nije znanje, znanje znati, već je znanje, znanje dati", u okviru projektnog ciklusa "Obrazovna inkluzija Roma", uskoro će započeti svoju realizaciju na teritoriji Opštine Bački Petrovac.

Projekat realizuju tri resorna ministarstva: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada i socijalne politike. Cilj  projekta "Obrazovna inkluzija Roma" je  da se omogući kvalitetno obrazovanje za svu decu romske nacionalnosti. Projekat  pokriva sedam oblasti: potpuni obuhvat romske dece, jednak kvalitet obrazovanja, smanjivanje prevremenog napuštanja školovanja, izbegavanje segregacije, rešavanje problema diskriminacije, uvođenje romskog jezika u obrazovanje i stvaranje lokalnih akcionih planova za uspostavljanje uslova za optimalnu integrisanost romske dece u sistem obrazovanja i vaspitanja.
Planirano je da se poboljša pristup obrazovanju tako što bi se stvorilo okruženje u kome će se deca upisati u školu, dobiti kvalitetno obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama i sposobnostima i doći do adekvatnih zanimanja. Projekat će se sprovoditi do kraja 2012. godine. Ukupan iznos sredstava odobrenih za bačkopetrovačku opštinu je 25.710 eura. U toku same realizacije biće uključeni sledeći partneri: Predškolska ustanova "Včielka" Bački Petrovac, Osnovna škola "Jan Čajak" Bački Petrovac, Osnovna škola "Jan Amos Komenski" Kulpin i Udruženje građana "Čiriklji" Bački Petrovac.
Direktni korisnici projekta biće deca romske nacionalnosti, a indirektni korisnici: roditelji romske i ne-romske dece, deca ostalih nacionalnosti, zaposleni u vaspitno-obrazvnim ustanovama, kao i  sama lokalna samouprava. Izradu projekta pokrenuo je Opštinski tim za obrazovnu inkluziju Roma, koga čine stručni saradnici iz osnovnih škola i predškolske ustanove, na čelu sa predsednikom ovog Tima, Janom Hansmanom. Zaduženja za samu izradu projekta preuzele su Viera Krstovski i Ivana Dikić, a kao koordinator projekta imenovan je Mihal Čiliak.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика