Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U petak 05. marta 2010. godine sa početkom u 17.00 časova u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac održana je javna rasprava u vezi nacrta Predloga Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac za period 2010-2015. godine.
Predsednik Opštine Bački Petrovac Vladimir Turan je pozdravio prisutne učesnike i aktivno učestvovao u diskusiji. Pored predsednika opštine javnoj raspravi su prisustvovali i aktivno učestvovali u istoj članovi radnih grupa za izradu Strateškog plana razvoja, zaposleni u Opštinskoj upravi, predstavnici javnih i privatnih subjekata, predstavnici NVO i građani Opštine Bački Petrovac.
Javnu raspravu je otvorio predsednik SO-e Miroslav Pucovski, nakon čega je pomoćnik predsednika Opštine Bački Petrovac Branislav Kevenski prisutnima prezentovao proces izrade i sam dokumenat Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac nakon čega je usledila diskusija uz predloge i primedbe samih učesnika.