Organizovanje prve pomoći u Bačkom Petrovcu

Direktor Hitne pomoći u Novom Sadu prim. dr Siniša Saravolac i načelnik Hitne pomoći u Kuli dr Velibor Vasović, dr med. Sci. su  se u razgovoru sa predsednikom opštine Bački Petrovac dr Janom Sabom i direktorom Doma zdravlja u Bačkom Petrovcu dr Janom Ribovičem upoznali sa organizacijom rada hitne pomoći. Kao što je poznato opština Bački Petrovac pripada Hitnoj pomoći u Novom Sadu. Razgovori su se vodili u pravcu iznalaženja rešenja da se osnuje Opštinska jedinica Hitne pomoći u Bačkom Petrovcu, koja bi pokrivala sva naselja opštine kao i naselja kojima bi bila bliža Hitna pomoć u Bačkom Petrovcu nego u drugom mestu. Na samom početku osnivanja ove službe biće  organizovan kurs za zaposlene Doma zdravlja u Bačkom Petrovcu, koji bi radili ovu vrstu zdravstvene zaštite. Kurs bi se sastojao od teorijskog i praktičnog dela, kao i obuke u radu u Hitnoj pomoći u Novom Sadu.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика