Počela sa radom jaslena grupa u vrtiću „Včielka“

 Image Od 8. januara 2008. g. počela je sa radom predškolska ustanova „Včielka“ sa proširenim oblikom rada. Pored već postojećih odeljenja poludnevnog i celodnevnog boravka dece u ovoj ustanovi koja ima odeljenja u svim naseljima opštine počela je sa radom i grupa dece jaslenog uzrasta. Ova grupa je otvorena u odeljenjima u Bačkom Petrovcu i Magliću. U Petrovcu su osnovane 2 grupe koje broje 25 dece a u Magliću 12 dece uzrasta od 1. do 3. godine starosti. Takođe je proširena i grupa dece na celodnevnom boravku i to u Petrovcu i Magliću po jedna grupa, tako da se celokupan broj dece u predškolskoj ustanovi „Včielka“ povećao za više od 100 dece.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика