Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Poštovani građani,

Opštinska uprava opštine Bački Petrovac će u toku jula dostaviti na Vaše adrese rešenja o porezima na imovinu. I pored toga što dobar deo građana redovno izmiruje svoje obaveze konstatovali smo da izvestan broj građana nije prijavio svoju imovinu i promene vrednosti na toj imovini, što je inače obavezan po zakonu. Tamo gde smatramo da imovina nije prijavljena dostavljaćemo obaveštenja kojim pozivamo vlasnike da prijave svoju imovinu.

Molimo Vas da postupite prema instrukcijama iz obaveštenja i time izbegnete pokretanje sankcija.

Hvala Vam na razumevanju!

Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju