Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U organizaciji predsednika Opštine Bački Petrovac Vladimira Turana održani su razgovori sa nezaposlenima sa teritorije Opštine Bački Petrovac. Povod za razgovor je konkurs za zapošljavanje pripravnika na godinu dana. Naime, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova sprovodi program za zadržavanje radnih mesta. Program se sastoji od više konkursa a jedan od njih je i spomenuti konkurs za pripravnike. Mogućnost zaposlenja imaju svi koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje a imaju završenu srednju, višu ili visoku školu.

Pripravnike mogu zaposliti poslodavci iz privatnog i društvenog sektora, ali ne i javna preduzeća i ustanove koje se finansiraju iz budžeta  opštine ili države. Po ovom konkursu država se obavezuje da će isplatiti 10 mesečnih plata a poslodavac je dužan da isplati dve preostale plate. Sa svim ovim podacima predsednik se obratio nezaposlenima u našoj opštini tako što su pozvani na razgovore koji su održani u svim mesnim zajednicama opštine. Isti su realizovani od 18. do 20. maja t. g. i odazvala se većina pozvanih, uglavnom mladi ljudi. U razgovoru prisutni su upoznati sa konkursom, apelovano je na njih da sami obilaze moguće poslodavce,  ali da će i rukovodstvo opštine na osnovu upitnika, koji treba mogući pripravnici da popune, obilaziti poslodavce i lobirati da iskoriste mogućnosti koje im se pružaju.