Rešenje o raspodeli komasacione mase

Komisija za komasaciju K.O. Kulpin
dana 18.12.2017
donela je sledeća rešenja:

Rešenje br.2

Rešenje br.158

Rešenje br.278

Rešenje br.763

Rešenje br.1082

Rešenje br.2097

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика