Sufinansiranje mesečnih autobuskih karata

Opština Bački Petrovac i ove školske godine sufinansira mesečne autobuske karte učenicima srednjih škola i studentima koji žive na teritoriji opštine Bački Petrovac.  Potrebno je, da učenici srednjih škola dostave zahtev do 5. septembra a studenti do 1. oktobra 2009. godine u zgradi opštine.


Učenici srednjih škola uz zahtev koji će popuniti na licu mesta u zgradi opštine potrebno je da dostave i sledeća dokumenta:
1. potvrdu iz škole, da je učenik upisao školsku godinu 2009/2010,
2. svedočanstvo i original svedočanstva sa prethodne godine,
3. fotokopiju mesečne karte,
4. potvrdu koju mogu dobiti na licu mesta u zgradi opštine, da su roditelji učenika izmirili obaveze prema lokalnim prihodima opštine.

Studenti viših i visokih škola će biti naknadno obavešteni. 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика