Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
U skladu sa članom 29. stav 4. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 119/2012) obaveštavamo sve zainteresovane da su javni konkursi za imenovanje:
- direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac;
- direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić;
- direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac;
objavljeni u broju 71 „Službenog glasnika Republike Srbije“ od 9. avgusta 2013. godine. To znači da rok za prijavu na predmetne javne konkurse u skladu sa opštim pravilima o računanju rokova počinje narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“ odnosno od 10. avgusta 2013. godine i traje sve do 26. avgusta 2013. godine. Prijave se podnose na način određen u objavljenim oglasima.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na javne konkurse.


NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Vladislav Tarnoci, dipl. prav.