OBAVEŠTENjE O TERMINU IZVOĐENjA TRETMANA

Obaveštavamo Vas da će se dana 28.05.2024. godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji vaše opštine. Vreme početka tretmana 8:00:00 AM.
Broj RN: 5.4
Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat i doza: Larvastop ZG 6kg/ha – preparat nije opasan za pčele
Lokaliteti: Bački Petrovac, Bački Maglić, Gložan, Kulpin
Staništa: Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика