Odluka o izmenama i dopunama cenovnika usluga Javnog preduzeća ”Direkcija za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac

Ovom Odlukom se vrše izmene i podune Cenovnika usluga Javnog preduzeća ”Direkcija za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac (”Sl.list opštine Bački Petrovac”, br.5/2015).

 

pdf.png Odluka o izmenama i dopunama cenovnika usluga Javnog preduzeća ”Direkcija za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac

 

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика