Odluka o odobravanju organizovanju sprovođenja javnih radova za 2016. godinu u Opštini Bački Petrovac

Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 5. Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07 i 83/2014 – dr. zakon) i člana 79. stav 1. tačka 7.   Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2015), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošlјavanje opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, Predsednik na osnovu mišlјenja Komisije i Savet za Zapošlјavanje opštine Bački Petrovac, donosi 

 

 Odluku o odobravanju organizovanju sprovođenja javnih radova za 2016. godinu u Opštini Bački Petrovac

 

  1. Odobravaju se sredstva za organizovanje sprovođenja javnih radova  radi zapošlјavanja sedam nezaposlenih lica, za „EHO“ Novi Sad u ukupnom iznosu od 1.497.408,00 dinara.
  2. Bliži uslovi za korišćenje sredstava za  organizovanje sprovođenja javnih radova iz tačke 1. ove Odluke, kao i međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Opštine i poslodavaca izvođača javnih radova, urediće se ugovorom.
  3. Isplata sredstava  iz tačke 1. ove odluke, izvršiće se u skladu sa prilivom sredstava određenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu
  4. Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se narednog dana od dana donošenja.

 

Broj: 016-01/49-2016                                                            

Datum: 26.02.2016

Bački Petrovac

                                                                   Predsednik Opštine Bački Petrovac

Pavel Marčok, prof.

s.r.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика