Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /home/backipet/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1551
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/v-slovenia.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/v-slovenia.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/v-slovenia2.jpg
There was a problem loading image http://www.backipetrovac.rs/images/stories/vesti/v-slovenia2.jpg

v-slovenia.jpg 

Radna delegacija Opštine Bački Petrovac je u periodu od 13. do 15. decembra 2009. godine boravila u Republici Sloveniji u organizaciji Agencije »Lex«.  
Prilikom posete upoznali su se sa radom lokalne samouprave Opština Kamnik, Slovenske Konjice i Zreče. Cilj posete je bilo upoznavanje sa funkcionisanjem opština i opštinskih uprava Republike Slovenije u proteklom periodu tj. pre ulaska u Evropsku uniju i periodu posle ulaska u EU, kao i sagledavanje mogućnosti saradnje i partnerstva sa pomenutim opštinama i mogućnost konkurisanja na pretpristupne fondove Evropske unije i korišćenje sredstava EU za razvoj privrednih subjekata i opštine u procesu ulaska u Evropsku uniju.

v-slovenia2.jpg 

Prvog dana posete delegacija se upoznala sa izgradnjom Banje Snovik koja je najvećim delom finansirana sredstvima EU. Drugog dana posete delegaciju je primio predsednik Opštine Slovenske Konice  g.-din Miran Gorinšek. U okviru posete Opštine Slovenske Konjice delegacija se upoznala sa radom Opštinske uprave kao i sa nadležnostima Opštine u oblasti infrastrukture i komunalnih delatnosti. U poslepodnevnim časovima bio je upriličen razgovor sa privrednicima Opštine Slovenske Konjice kao i obilazak firme »Oplast«  koja se bavi proizvodnjom plastičnih delova. Trećeg dana delegacija je boravila u Opštini Zreče gde ih je primio predsednik opštine g.-din Boris Podvršnik i načelnica Opštinske uprave Sandra Godec Mavhar.
Kao rezultat ove posete trebalo bi biti konkretizovanje saradnje pre svega u pogledu partnerstva na projektima korišćenja pretpristupnih fondova EU.