Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Pokrajinska sekretarka za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju Izvršnog veća APV g.-đa Jadranka Beljan Balaban i predsednik Opštine Bački Petrovac g.-din Vladimir Turan potpisali su u petak 28. novembra t. g. Ugovor o finansijskoj pomoći u procesu izrade Strateškog plana razvoja Opštine Bački Petrovac. Na osnovu konkursa za sufinansiranje izrade strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneo je Odluku o dodeli sredstava za sufinansiranje izrade strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave u APV. Ovom Odlukom je predviđeno pružanje finansijske podrške opštinama/gradovima u AP Vojvodini koji do sada nisu izradili strateške planove razvoja a koji ispunjavaju navedene uslove konkursa. Odlukom o finansiranju izrade strateškog plana razvoja opštine/grada obuhvaćeno je 16 opština u AP Vojvodin, među kojima je i naša opština, koja je dobila   1 600 000,00 dinara za ovu namenu.